V aplikaci cenotvorba si určíte vaše prodejní ceny. U produktu se nachází nákupní cena (pokud byl na daný produkt spraven příjem), DPH produktu, přirážka a vaše prodejní cena.

Jako první produkty se vám zobrazí ty, které jste přijali přes aplikaci příjem zboží. Systém Vás upozorní na změnu nákupní ceny, ale také na produkty, které jste ještě neprodávali a je třeba jim určit prodejní cenu. Pokud produkt nemá prodejní cenu, kliknutím na šedé políčko si ji určíte. Pokud produkt prodejní cenu má, ale přejete si ji upravit, kliknutím na šedé políčko ji upravíte. I v této aplikaci se nachází snímač čárových kódů přetažením prstu doleva a vyhledávací políčko. Každou změnu ceny potvrdíte tlačítkem POTVRDIT, které se objeví u číselné tabulky po stisku na šedé políčko.

Pokud v aplikaci nevidíte produkty, které jste přijali přes aplikaci příjem zboží, přetáhnutím prstu ze středu směrem dolů se Vám aplikace aktualizuje.

Ukázka tlačítka potvrdit po kliknutí na šedé políčko