Po otevření aplikace markdown uvidíte produkty, na kterých jste nastavili slevu. Pokud jste nenastavili žádnou slevu, seznam bude prázdný.

Pokud si přejete slevu vymazat, uděláte tak potáhnutím produktu doleva, následně se ukáže červené políčko s košíkem, kliknutím na košík slevu vymažete.

Slevu nastavíte stisknutím tlačítka +.

Po stisku tlačítka + se Vám zobrazí seznam vašich produktů. Konkrétní produkt naleznete přes vyhledávací pole, nebo snímač čárových kódů.

Po nalezení konkretního produktu je první krok určit cenu po slevě. V bílém políčku se nachází vaše prodejní cena před slevou. Po napsání ceny po slevě kliknete na tlačítko dále.

Druhý krok je určit počet kusů / kilogramů, které si přejete dát do slevy.

Po napsání počtu ks/kg je třeba kliknout na tlačítko dále. Systém si sám vypočítá, kolik kusů zlevněného produktu se prodalo.

PŘÍKLAD: Na 12kusů džusu Relax nastavíte slvu. Přijde zákazník, který si džus chce pořídit.Na pokladně se Vám objeví tabulka, která se Vás zeptá, jestli si přejete dát slevu, nebo ne. Pokud potvrdíte slevu na pokladně, systém si prodáno množství odečte. Pokud prodáte všech 12 kusů, systém slevu sám vypne.

Pokud si počet kusů nepřejete nastavit, kliknete jen na tlačítko dál, bez napsání počtu.

Třetí krok je určit datum, do kdy má sleva trvat.

Po překročení nastaveného data systém vypne slevovou cenu sám.

Při nastavení data, je sleva platná do konce dne.

PŘÍKLAD: slevu nastavte do 21.7.2021, systém levu vypne na konci dne 21.7.2021. To platí i v případě, pokud nastavíte slevu v den, ve který si přejete slevu i ukončit.

Pokud si datum nepřejete nastavit, kliknete na tlačítko uložit, bez nastavení data.