V kolonce produkty se nacházejí produkty, na kterých máte nastavenou prodejní cenu. Správa sortimentu slouží k povolení “přístupu” k produktům, které chcete povolit přijímat v aplikaci příjem zboží.

PŘÍKLAD: máte 2 stejné skladové karty s názvem “Banán (KG), avšak pro správnou skladovou evidenci si přejete přijímat a prodávat jen jednou skladovou kartu Banánů. Nový produkt, který si přejete povolit přijímat si přidáte přes tlačítko “+”. Produkt, který si nepřejete, aby se přijímal, vymažete tak, že prst položíte na název daného produktu a potáhnete produkt doleva. Tehdy se Vám zobrazí červené tlačítko “delete”, po kliknutí na něj produkt vymažete. Produkt umíte vymazat i přes tlačítko “edit” v levém horním rohu.

Ukázka vymazání produktu přetažením prstu doleva po displeji vašeho iPadu / iPhonu

page2image14837312

Ukázka vymazání produktu přes tlačítko edit. Po stisku tlačítka edit se Vám zobrazí červená tlačítka u produktu. Klepnutím na červené tlačítko se produkt vymaže. Uložení změn potvrdíte tlačítkem “done” v pravém horním rohu

Ukázka přidání nového produktu do správy sortimentu.

Po stisku tlačítka “+” se Vám zobrazí tabulka, kde si vyberete, zda chcete přidat produkt podle názvu skladové karty, nebo přes EAN skener.

Po kliknutí na „dle názvu“ se Vám zobrazí vyhledávací pole pro nalezení produktu podle názvu.

Po kliknutí na “EAN skener” se Vám zobrazí snímač čárových kódů. EAN kód produktu natočíte k vašemu fotoaparátu a aplikace si najde, o jaký produkt se jedná. 

Ukázka vyhledávacího pole při zvolení vyhledávání produktu podle názvu. Do vyhledávacího políčka napíšete název produktu. Po kliknutí na produkt se vám zobrazí tabulka s možnostmi.
Ukázka tabulky po kliknutí na produkt. Ukáže se Vám název produktu a možnost vybrat dodavatele, od kterého dané zboží objednáváte. Tlačítkem “hotovo” v pravém horním rohu si produkt přidáte do správy sortimentu

VYHLEDÁVACÍ POLE Vyhledávání produktů probíhá mezi produkty, na kterých máte nastavenou prodejní cenu. Takové produkty se nazývají „vašimi produkty“. Pokud si potřebujete vyhledat nový produkt, na kterém ještě nemáte nastavenou prodejní cenu, a před určením prodejní ceny si produkt chcete přiřadit do správy sortimentu, po stisku tlačítka „prohledávat celou databázi” Vám vyhledává všechny produkty, které jsou založeny u nás, v databázi. To znamená i ty, které jste na provozu ještě nikdy neměli.