Pokud Vám nefunguje webové rozhraní, zkontrolujte, zda jste přihlášeni na wifi.

Pokud jste připojeni, zkontrolujte si, zda Vám internet funguje. Funkčnost vašeho internetu zkontrolujete tak, že si zkusíte otevřít libovolnou webovou stránku.

Pokud nefunguje, prosím, kontaktujte svého poskytovatele internetu.

Pokud vám webové rozhraní nefunguje, i když internet máte, prosím, kontaktujte naši technickou podporu