Nepřeneslo Vám prodejní ceny do pokladny?
– zkontrolujte, zda jste připojeni na wifi, případně mobilní data. Pokud jste připojeni, zkontrolujte si, zda Vám internet funguje (funkčnost vašeho internetu zkontrolujete tak, že si zkusíte otevřít libovolnou webovou stránku). Pokud nefunguje, prosím, kontaktujte svého poskytovatele internetu. Přenos prodejních cen do pokladny je závislý na internetu.              – Pokud vám přenos prodejních cen nefunguje, i když internet máte, prosím, kontaktujte naši technickou podporu.

Nefunguje Vám tisk bločků?

– zkontrolujte si, zda máte zapnutou tiskárnu bločků. Pokud Vám tiskárna bločků svítí, v pokladně klikněte na hlavičku – nastavit příslušenství – najít tiskárnu.
– Máte-li zapnutou tiskárnu bločků, ai přesto Vám pokladna nefunguje, je zapotřebí restart vašeho iPadu.
Jak restartovat Váš iPad? Podržíte tlačítko pro vypnutí tabletu dokud Vám nevyskočí tabulka “ vypnout posunutím”. Pokud se váš iPad vypnul, zapnete jej podržením téhož tlačítka, dokud Vám nevyskočí jablko na displeji. Pokud se váš ipad zapnul, můžete znovu otevřít aplikaci pokladna, po otevření stiskněte hlavičku – nastavit příslušenství – najít tiskárnu.
– Pokud i přesto Vám pokladna netiskne bločky, prosím, kontaktujte naši technickou podporu.

Nefunguje Vám skener čárových kódů?
Skenér Vám svítí i skenuje EAN kódy, ale do pokladny nepřicházejí?
Zařízení Raspberry PI, do kterého je skener připojen, restartujte. Restart provedete vytažením napájecího kabelu ze zástrčky
– zařízení Raspberry přestane svítit. Počkáte 15 sekund a napájecí kabel zasunete zpět do zástrčky – zařízení Raspberry začne svítí červeno – oranžově. Počkáte 30 vteřin a na pokladně stisknete “hlavičku” – nastavit příslušenství – nastavit tiskárnu.                                  – Pokud Vám skener nefunguje i tak, prosím, restartujte Vás iPad (podržte tlačítko dokud Vám nedá možnost “vypnout posunutím, následně posuňte prstem podle toho, jak Vám na obrazovku ukazuje. Když se iPad vypne, znovu podržte stejné tlačítko, dokud se obrazovce vašeho iPadu neukáže bílé jablko.Chvíli počkejte, a iPad se zapne)

– Pokud Vám skener nefunguje i tak, prosím, kontaktujte naši technickou podporu

Nefunguje Vám skener čárových kódů?                                                                                   Skenér nesvítí ani neskenuje EAN kódy?
– Zkontrolujte, zda skener máte připojen do zařízení Raspberry PI. Máte-li skener připojen správně, zkontrolujte, zda zařízení Raspberry PI svítí na červenou barvu. Pokud zařízení Raspberry PI svítí na červenou barvu, a přesto Vám scanner neskenuje, prosím, kontaktujte naši technickou podporu
– Pokud se skener nedopatřením odpojil ze zařízení Raspberry PI, připojte jej zpět a následně v pokladně klikněte na hlavičku – nastavit příslušenství – najít tiskárnu.
– Pokud se zařízení Raspberry PI nedopatřením odpojilo ze zástrčky, připojte jej zpět, počkejte 30 sekund a následně klikněte v pokladně na hlavičku – nastavit příslušenství – najít tiskárnu.

nefunguje Vám bluetooth skener?
– Zkontrolujte, zda se na vašem iPadu nevypla funkce bluetooth
– Pokud máte bluetooth na vašem iPadu zapnutý, zkontrolujte, zda se Vám zařízení neodpárovalo. Zkontrolujete to tak, že kliknete na kolonku “bluetooth” v nastaveních iPadu. Po kliknutí na kolonku bluetooth se Vám tam zobrazí „moje zařízení“. Při Socket Mobil (název skeneru) musí psát připojené.
– Pokud je v nastaveních Bluetooth vše v pořádku, ale přesto Vám skener nefunguje, prosím, ujistěte se, že skener máte nabitý.
– Pokud je skener nabitý a v nastavení Bluetooth ve vašem iPadu je vše správně nastaveno, prosím, restartujte skener – restart provedete vytažením baterky ze skeneru a následným zapojením baterek zpět do skeneru. Po tomto úkonu počkáte cca 30 vteřin, a usitíte se, že se skener připojil zpět k vašemu iPadu.
– Pokud Vám skener nefunguje i tak, prosím, kontaktujte naši technickou podporu.

nefunguje Vám platební terminál?
– Zkontrolujte, zda jste omylem platební terminál neodstranili z pokladny. Zkontrolujete to tak, že v pokladně kliknete na panáčka – nastavit příslušenství a podíváte, zda se tam nachází kolonka „vymazat platební terminál“. Pokud se nenachází, váš platební terminál byl odstraněn. Připojíte jej zpět kliknutím na kolonku “nastavit terminál” – vepíšete tam IP adresu terminálu, kterou najdete přímo v terminálu, a vyberete možnost ECR 2.
– Pokud terminál z pokladny vymazán nebyl, a přesto Vám nefunguje, prosím, proveďte restart terminálu.
– Pokud Vám terminál stejně nefunguje, prosím, kontaktujte naši technickou podporu.

nefunguje Vám váhoskener?
– Zkontrolujte, zda jste omylem váhoskenér neodstranili z pokladny. Zkontrolujete to tak, že v pokladně kliknete na hlavičku – nastavit příslušenství a podíváte, zda se tam nachází kolonka „zruš nastavení váhy“. Pokud se nenachází, váš váhoskener byl odstraněn. Připojíte jej naspat kliknutím na kolonku „nastavit váhoskenér“ – po kliknutí bude pokladna čekat na odvážení jakéhokoli váhového produktu. Po položení produktu na váhoskener prosím vložte do nákupního košíku v pokladně váhový produkt, aby si pokladna udělala propojení s váhoskenerem nově.                                                                                                                            – Pokud váhoskener z pokladny vymazán nebyl, a přesto Vám nefunguje, prosím zkontrolujte, zda jsou kabely správně zapojeny. Pokud se váhoskener nedopatřením odpojil ze zařízení Raspberry PI, připojte jej zpět a následně vyzkoušejte, zda Vám funguje.
– Pokud se zařízení Raspberry PI nedopatřením odpojilo ze zástrčky, připojte jej zpět, počkejte 30 sekund a následně vyzkoušejte, zda Vám váhoskener funguje
– Pokud Vám váhoskener stejně nefunguje, prosím, kontaktujte naši technickou podporu.zr

Nefunguje Vám zákaznicky displej?
-Pokud Vám přestal fungovat zákaznický displej, prosím, restartujte Vás iPad (podržte tlačítko dokud Vám nedá možnost “vypnout posunutím, následně posuňte prstem podle toho, jak Vám na obrazovku ukazuje. Když se iPad vypne, znovu podržte stejné tlačítko, dokud se obrazovce vašeho iPadu neukáže bílé jablko.Chvíli počkejte, a iPad se zapne) -Pokud po restartu vašeho iPadu zákaznický displej nefunguje, odpojte napájecí kabel ze zařízení Raspberry PI, následně jej zapojte zpět a počkejte cca 30 sekund
– Pokud Vám zákaznický displej nefunguje i tak, prosím, kontaktujte naši technickou podporu