Obchodní podmínky

Zavoláním na linku technické podpory vyjadřujete souhlas s obchodními podmínkami

01-landings-da-services.png
  1. Cena služeb objednávaných prostřednictvím Internetového obchodu (dále jen „cena za služby“ nebo „odměna“) je uvedena v Internetovém obchodě, a to samostatně pro každou službu a je platná v momentě vytvoření objednávky Objednatelem.
  2. Poskytovatel je oprávněn jednostranně zvýšit cenu služeb, přičemž takové zvýšení je povinen oznámit Objednateli, který může do jednoho měsíce ode dne oznámení o zvýšení ceny za službu, odstoupit od smlouvy.
  3. V případě otázek týkajících se použití, spuštění nebo nainstalování aplikace, je Objednatel oprávněn kontaktovat technickou podporu Poskytovatele, a to buď emailem nebo telefonicky. Poskytovatel informuje Objednatele a Objednavatel bere na vědomí, že telefonická technická podpora je zpoplatněna částkou 19 KČ bez DPH/minuta. Poskytovatel zároveň informuje Objednatele, že v odůvodněných případech se může Poskytovatel rozhodnout tak, že si za poskytnutí telefonické technické podpory nebude účtovat žádnou odměnu – uvedené rozhodnutí je výlučně na Poskytovateli, který toto své rozhodnutí nemusí nijak odůvodnit a Objednavatel bere na vědomí, že nemá právní nárok na bezplatnou telefonickou technickou podporu.
  4. Technickou podporu je možné kontaktovat v pracovních dnech v době od 08:00 do 16:00, na následujících kontaktech:Email: info@flowy.digital
    Telefon: . +420 210 012 586
  5. Základním platidlem je měna česká koruna.
  6. Cena za služby se považuje za uhrazenou dnem připsání peněžních prostředků na účet Poskytovatele.
  7. Odesláním objednávky Objednatel uvedené ceny akceptuje.
Top